پایگاه خبری تحلیلی رسا

اولین رسـانه مستقـل خبــری،تحلیـلی منطقه

پایگاه خبری تحلیلی رسا

اولین رسـانه مستقـل خبــری،تحلیـلی منطقه

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه در اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه در محله ی فقیر نشین شهرستانی اسلام آبادغرب پای به عرصه ی گیتی نهاد.او متعلق به یک خانواده کارگر-کشاورز بوده و همواره به این اصل افتخار کرده است. فلاحت پیشه بعد از گذراندن تحصیلات خود در مدارس شهید فاطمی.ارشاد. ابوذر.شهید بهشتی وحمزه سیدالشهدا با کسب رتبه ٧٢ در ازمون سراسری سال ١٣٦٨ در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته شد.تحصیل دردانشگاه تهران موقعیت وی‍ژه ای بودکه ایشان به خوبی از آن بهره جست وتوانست با قبولی در مقطعه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران با رتبه نخست ایران توانمندی و قابلیت وجودی خویش را بیشتر نمایان سازدو به عنوان دانشجوی نخبه از خدمت سربازی معاف گردد.

  • همزمان با تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشد،عرصه ی فعالیت را در امور روزنامه نگاری وتحلیل گری مسائل سیاسی توسعه دادودر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شاگرد ممتاز دانشگاه بود.
  • دوره ی دکترای تخصصی را در دانشگاه تربیت مدرس با رتبه ی نخست باسرافرازی سپری نمودند وپس از اخذ درجه ی (PH.D) ضمن ارائه ی مقالات در سمینارها؛ دانشگاه ها ومجامع علمی و آموزشی به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه به تدریس مشغول گردید.
  • در دوره ی هفتم مجلس شورای اسلامی وارد عرصه ی انتخاباتی در دیار خود گردید وبا همت مردان وزنان شریف اسلام آباد،کرند،حمیل،ریجاب وگهواره انتخاب اول حوزه ی انتخابیه اش گردید.
  • هنگام ورود به مجلس جزو چهار نفر جوانترین نمایندگان مجلس بود. ریاست شورای بین المجالس مجلس شورای اسلامی نمادی دیگر از توان مندی فرزند نیک سرشت وآگاه مردم نجیب این سامان است .
  • در دوره ی هشتم مجلس شورای اسلامی هم وارد عرصه ی انتخابات گردید و با لیاقت تمام توانست اکثریت آراء را بدست آورد .
  • در دور نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی اما قافیه را به رقیب دیرینه خود حاج علی جلیلیان باخت.